Perhe

ÄITIYS ON INHIMILLISTÄ

Vanhemmuuden ja lapsiperheiden tukeminen luo tasa-arvoa ja hyvinvointia myös työelämään.

Lasten hyvinvointiin on panostettava, sillä lapsissa on tulevaisuutemme. Lasten henkinen ja fyysinen kehitys on turvattava kokonaisvaltaisesti. Vanhempien tukeminen edistää perheiden hyvinvointia, mikä heijastuu suoraan lapsiin. Perheet tarvitsevat varhaista tukea neuvoloissa ja tasa-arvoa työelämään. Lastensuojeluun on panostettava enemmän. Jokaiselle lapselle Suomessa on taattava hyvät kasvuolosuhteet; jossa lapsi saa osakseen rakkautta ja turvallisuutta. Lasten osallisuus ja kuuleminen yhteiskunnassa on otettava suurempaan rooliin.

Perheet tietävät itse, mikä on heille parasta. Yhteiskunnan tehtävä ei ole sanella, mikä on oikea tapa järjestää lapsen hoito, eikä vanhemman sukupuoli saa määrittää perheen mahdollisuuksia. Perhevapaauudistus täytyy toteuttaa niin, että se poistaa epätasa-arvoa työelämässä ja tarjoaa myös isille aidosti mahdollisuuksia jäädä kotiin lapsen kanssa. Naisten pitää olla vanhempina tasa-arvoisessa asemassa miesten kanssa työelämässä. Työelämän tasa-arvon lisäksi vanhemmuuden tasa-arvo tarvitsee uudistuksia. Vanhemman sukupuoli ei saa vaikuttaa huoltajuuskiistoissa. Isät ovat huonommassa asemassa huoltajuuskiistoissa, sillä suuri enemmistö lapsista saa erotilanteessa lähivanhemmakseen äidin. Lapsen etu on otettava kaikessa päätöksenteossa huomioon. Hyvinvoivista lapsista kasvaa onnellisia aikuisia. Lapset voivat hyvin, kun perheissä on asiat hyvin. Ennaltaehkäisy on parasta lastensuojelua.

Olemme syntyvyyden kannalta huolestuttavassa tilanteessa. Lapset saadaan yhä myöhemmin. Syntyvyyttä ei saada nousuun asettamalla paineita perheen perustamiseen, sillä kyseessä on henkilökohtainen asia, joka ei ole yhteiskunnan päätettävissä. Syntyvyys saadaan nousuun parantamalla perhe-elämän edellytyksiä, perhemyönteisyyttä ja erityisesti luomalla työelämän ja vanhemmuuden tasa-arvoa. Äitiys ja isyys ovat inhimillistä ja sitä tulee käsitellä sellaisena. Lapsia saadaan – ei hankita!