Sata ja yksi vuotta sitten kotimaamme oli hyvin erilainen. Suomalaisten elinajanodote oli miehillä vain reilu 40 vuotta ja naisilla hieman alle 50 vuotta. On vaikea nykyaikana kuvitella elämää, jossa elinajanodote olisi näin alhainen. Satayksi vuotta sitten ihmisillä ei ollut yhtäläisiä mahdollisuuksia, oikeusturva ei ollut lähelläkään nykyistä tasoa. Vanhempien tausta määräsi paljolti elämän mahdollisuudet. Nykyään asiat ovat paljon paremmin.

Hyvinvointivaltio Suomi

Suomi on yksi maailman parhaista maista elää. Syntyessämme saamme maailmanluokan hoitoa. Synnymme kaikki samoissa sairaaloissa, joista jatkamme peruskouluun ja sieltä eteenpäin opintojen polulla. Äitiyspakkauksiamme ja kouluruokailun malliamme ihaillaan ja kopioidaan maailmalla.

Suomessa varallisuustaso ei määritä sitä, mitä voit opiskella tai minne voit ponnistaa. Maailmassa ei ole kuin sormilla laskettava määrä maita, joiden opiskelijoilla on samankaltaiset edut ja oikeudet kuin meillä Suomessa.

Oikeusturvamme

Oikeusvaltio on yhteiskuntajärjestyksen perusta. Meillä ei ole isossa mittakaavassa lainkaan korruptiota. Oikeusturvamme on hyvä. Suomalainen yhteiskunta huolehtii kaikkien tasapuolisesta kohtelusta riita-asioissa taustasta riippuen.

Autokolarin sattuessa meidän ei tarvitse murehtia kuka muu on osapuolena; viranomaiset tutkivat ja tarvittaessa tuomitsevat kaikki samalla tavalla taustasta huolimatta. Tämä on itsestäänselvyys meille Suomessa, mutta ei kaikkialla maailmassa.

Uudenlaisia uhkia täytyy myös ennaltaehkäistä

Meillä Suomessa on puhdasta kaunista luontoa ja raikas puhdas ilma. Kaiken kaikkiaan elinympäristömme on terveempi kuin aikoihin. Samaan aikaan tietoisuuteemme on tullut uusia globaaleja uhkia, kuten ilmastonmuutos, eriarvoistuminen ja turvattomuus. Miten pystymme suojelemaan paremmin lapsiamme? Miten pystymme takaamaan jokaiselle hyvän elämän alusta loppuun saakka?

Lähtökohtaisesti jokainen saa yhteiskuntamme puolesta samat mahdollisuudet. Mutta Suomemme ei ole valmis. Meillä on vielä hyvin paljon tehtävää, kehitettävää ja parannettavaa. Meidän tulee työskennellä syrjäytymisen ja eriarvoistumisen pysäyttämiseksi ja sen, että rakennamme toimivampaa ja turvallisempaa yhteiskuntaa. Suomessa liian moni tuntee olevansa yksinäinen, sillä joka viides suomalainen kertoo kärsivänsä yksinäisyydestä ja joka kymmenellä yksinäisyys on pysyvä olotila.  Yksinäisyystutkija Niina Junttila uskoo, että yksinäisyys tulee voimakkaasti lisääntymään tulevaisuudessa maassamme. Tämä pitää estää. Meidän suomalaisten tulee pitää yhtä ja tukea toinen toisiamme. Joskus kysymys “Mitä sinulle kuuluu?”, voi pelastaa toisen yksinäisyydeltä. Tarvitaan pieniä ja suuria tekoja sen eteen, että kukaan ei jäisi yksin. Me tarvitsemme enemmän välittämistä toinen toisistamme.

Syrjäytymisen ehkäisy tulee aloittaa koulupolun alusta alkaen ja muistaa myös ikääntyneet ihmiset. Yksinäisyyden ja pahoinvoinnin ehkäisyyn panostaminen on tärkeä arvokysymys.

Hyvinvoiva ja turvallinen Suomi tulevaisuudessakin

Nykyinen yhteiskuntamme toimii pohjana, jonka päälle pitää rakentaa parempaa ja toimivampaa. Yhteiskunnan antama tuki ei yksin riitä jos perheillä on asiat huonosti. Pahoinvoivat vanhemmat eivät voi tukea lastaan, jolloin julkinen panostus ei takaa hyvinvointia perheelle. Tasapuolinen rikostutkinta ja riita-asiat eivät auta, jos poliisilla ei ole resursseja tutkia rikoksia. Lainsäädännön pitää olla ensisijaisesti uhrin oikeuksien puolella, ei rikoksentekijän. Suomen puhdas ja turvallinen elinympäristö ei suojaa meitä ilmastonmuutoksen aiheuttamilta vakavilta globaaleilta onnettomuuksilta. Tämän takia ilmastonmuutoksen pysäyttäminen on koko maailman yhteinen asia.

Onnistumisemme menneisyydessä antavat meille mahtavan pohjan tehdä tulevaisuudestamme paremman. Meidän pitää näyttää muille maille mallia ilmastonmuutoksen torjunnassa, panostamisessa lapsiin ja ikääntyneiden hyvään hoitoon. Kaiken keskiössä on työllisyysasteen nostaminen. Nyt tarvitsemme samaa uskoa kykyymme muuttaa tulevaisuutemme paremmaksi, jolloin teemme nykyhetken vain yhdeksi positiivisen kehityksen kappaleeksi muiden joukkoon tulevaisuuden oppikirjoihin.

Vapaus ei ole itsestäänselvyys. Se ei ole sitä tänä päivänä, eikä se ole sitä tulevaisuudessakaan. Meidän tulee rakentaa Suomea, joka on turvallinen ja hyvinvoiva. Se, että me voimme hyvin, saamme tehdä töitä ja elää hyvää elämää yhtäläisin mahdollisuuksin on parasta turvallisuutta, mitä me voimme kansakuntana luoda.

Sotiemme veteraanit uhrasivat nuoruutensa, toiset koko elämänsä itsenäisyytemme vuoksi. Ilman heitä meillä ei olisi vapautta. On tärkeää muistaa historiamme ja se, miten pitkälle me olemme kansakuntana päässeet. Nyt meidän pitää mennä yhdessä eteenpäin kohti parempaa Suomea. Hyvää itsenäisyyspäivää 101-vuotias Suomi!

Artikkelikuva: Sari Brandt, Mimosa Nurmela