Aluevaalit 2022

Seuraa minua Facebookissa ja instagramissa @lindabrandtahde.

Lapset ja nuoret

Psykososiaalinen tuki kouluihin

Vahvat lapsiperheiden peruspalvelut

Ennaltaehkäisy ja terapiatakuu

En ole valmis aluevaltuutettunasi leikkaamaan lasten ja nuorten hyvinvoinnista, vaan haluan panostaa siihen, että palveluita kehitetään paremmiksi ja kokonaisvaltaisemmiksi hyvinvointialueella.

Lasten ja nuorten hyvinvointi on minulle sydämen asia. Olen lähtenyt politiikkaan mukaan juuri lasten takia. Työskentelen lastensuojelun sosiaalityöntekijän virassa ja pienen lapsen äitinä tunnen lapsiperhearjen. Haluan olla vaikuttamassa siihen, että Etelä-Karjalassa lasten ja nuorten palveluihin panostetaan. Kehitettävää on ja erityisesti panostuksia tarvitaan varhaiseen tukeen kouluihin. Terapiatakuu on toteutettava. Lapsen ja nuoren kello ei odota. Sillä, että panostamme varhaiseen tukeen voimme ennaltaehkäistä raskaiden palveluiden tarvetta.

Meillä on Etelä-Karjalassa monet asiat hyvin, mutta tehtävää silti riittää. Hyvistä asioista tulee pitää kiinni ja ylläpitää niitä. On silti jatkuvasti rohkeasti uudistettava ja kehitettävä palvelujamme ja ylläpidettävä lapsi ja nuorten hyvinvointia.

Etelä-Karjalassa on Lappeenrannassa sijaitseva lasten ja nuorten talo, jossa yhdistyy moniammatillinen osaaminen. Meillä on toimiva asiantunteva neuvola ja varhaiskasvatus. Aluevaltuutettuna tulen pitämään huolta, että lasten ja nuorten palveluiden saatavuutta parannetaan ja yhdenvertaisesti mahdollistetaan. Kaiken keskiössä tulee olla se, että lasta ja nuorta autetaan kokonaisvaltaisesti. Oman asian kertominen usealle eri työntekijälle on raskasta. Ammattilaisten tulee tehdä yhteistyötä niin, että nuori saa apua kokonaisuutena. Avun on tultava yhdestä paikasta. Näin myös poistetaan päällekäistä työtä ja säästetään arvokkaita resurssejamme.

Hyvinvointi ja hoitoonpääsy

Hoitotakuu 7 vrk

Terapiatakuu 4 vko

Oikea-aikainen tuki

Hyvinvoinnin edistäminen on minulle aluevaltuutettunasi yksi tärkeimpiä tehtäviä.

Hyvinvointiin vaikuttavat olennaisesti hyvinvointialueen palvelut. Hoitoon pääsyä tulee parantaa. Hoitotakuu tulee toteuttaa 7 vuorokaudessa, jotta apua saadaan ajoissa. Tämä vaatii monituottajamallia; yksityinen sektori ja järjestöt on otettava mukaan jotta saamme jonot purettua. Palvelusetelien laaja käyttö on tehtävä, jotta saamme purettua jonoa, kiritettyä palveluiden laatua ja pystytään tarjoamaan tärkeää valinnanvapautta. Jos palvelua ei saa ajoissa, tulee tarjota palveluseteli, jolla voi valita mistä hoidon hakee. Se, että hoitoon pääsee ajoissa on paitsi hyvinvoinnin kannalta merkittävää, on se myös taloudellista. Kun apua saa ajoissa on se kaikkien etu. Näin vältetään raskaiden palveluiden tarve.

Oikea-aikainen tuki on inhimillistä, myös myös taloudellista. Kun ihmisiä autetaan fiksusti oikeaan aikaan, se parantaa hyvinvointia, ihmisten työkykyä ja estää tulevaisuuden kustannuksia. Hyvinvoinnin edistämisessä myös liikunnalla on merkittävä vaikutus. Liikunta ja harrastukset, kuten myös kulttuuri, lisäävät hyvinvointia. Liikunnallisuuteen kannustaminen tulee aloittaa jo neuvolasta alkaen, senioreita unohtamatta.

Talous ja turvallisuus

Ei maakuntaverolle!

Kustannusvaikuttavuus

Pelastuslaitoksen vasteajat turvattava

Aluevaltuutettunasi minulle on tärkeää, että maakuntaveroa ei tule. Sen valmistelusta tulee luopua heti. Hyvinvointialueen talouden sopeutuskeino ei saa olla kuntalaisten kukkarolle meneminen. Meillä Suomessa työn verotus on jo liian tiukkaa, eikä sitä ole varaa yhtään kiristää. Tarvittaessa talouden sopeuttaminen tulee tehdä palveluiden fiksummalla ja tehokkaammalla tuottamisella, kuten päällekkäisten palveluiden poistamisella. Maakuntavero olisi haitallinen vero ja se ei saa toteutua.

Meidän on Etelä-Karjalassa on tehtävä kaikki mahdollinen tuottavuuden ja kilpailukykymme parantamiseksi. Näin saamme talouskasvua ja elinvoimaa kaupunkiimme. Palvelut tulee tuottaa fiksusti ja kaikessa huomiotava kustannusvaikuttavuus.

Etelä-Karjalan tulee olla yhä vahvemmin olla maaakunta, jossa kannattaa tehdä töitä, yrittää ja investoida tulevaisuuteen. Etelä-Karjalan laaja ja monipuolinen alue antaa loistavat edellytykset vetovoiman ja elinvoiman kasvattamiselle. Kaiken mahdollistaa vahva talous. Uutta luodessa hyvinvointialueella tarvitaan yhä enemmän talousosaamista ja kestävään kehitykseen rakentuvia tulevaisuuden päätöksiä.

Apua on saatava ajoissa. Ambulanssia ei lähetetä turhaan. Pelastuslaitoksen vasteajat on turvattava, sillä tässä on kyse ihmisten kiireellisestä avun tarpeesta. Resurssit ovat oltava riittävät.