Kuntavaalit 2021

Olin ehdolla kuntavaaleissa 2021 Lappeenrannan kokoomuksen ehdokkaana. Sain 463 äänellä luottamuksen jatkaa kaupunginvaltuutettuna.

Ollaan yhteydessä!

Seuraa minua Facebookissa ja instagramissa @lindabrandtahde.

Lapset ja perheet

En ole valmis valtuutettunasi leikkaamaan lasten ja perheiden hyvinvoinnista, vaan haluan panostaa siihen, että palveluita kehitetään paremmiksi ja kokonaisvaltaisemmiksi.

Lasten ja perheiden hyvinvointi on minulle sydämen asia. Olen lähtenyt politiikkaan mukaan juuri lasten ja perheiden takia. Työskentelen lastensuojelun sosiaalityöntekijän virassa ja pienen lapsen äitinä tunnen lapsiperhearjen. Haluan olla vaikuttamassa siihen, että Lappeenranta on myös jatkossa turvallinen ja hyvä paikka lapselleni ja meidän kaikkien lapsille. Tämä kaikki lähtee perheiden hyvinvoinnista.

Lapsiin ja perheisiin on panostettava Lappeenrannassa yhä enemmän. Meillä on monet asiat hyvin, mutta tehtävää silti riittää. Hyvistä asioista tulee pitää kiinni ja ylläpitää niitä. On silti jatkuvasti rohkeasti uudistettava ja kehitettävä perhepalveluitamme ja ylläpidettävä lapsiperheiden hyvinvointia.

Meillä on Lappeenrannassa monet lapsiperheiden palvelut hienosti toteutettu; Lasten ja Nuorten talo, jossa yhdistyy moniammatillinen osaaminen. Meillä on toimiva asiantunteva neuvola ja varhaiskasvatus. Lappeenrannan kouluissa on osaavat opettajat ja henkilöstö. Meillä Lappeenrannassa on monipuolista harrastetoimintaa lapsille ja nuorille. On monia hyviä asioita, joista tulee pitää kiinni – ja kehittää yhä paremmaksi. Lappeenranta on iso kaupunki, jossa lasten ja perheiden palveluiden saatavuus on yhdenvertaisesti mahdollistettava.

Hyvinvointi

Lappeenrantalaisten hyvinvoinnin edistäminen on minulle valtuutettunasi yksi tärkeimpiä tehtäviä.

Hyvinvointi koostuu kokonaisvaltaisesti; toimivista palveluista, elävän kaupungin kulttuurista, mahdollisuuksista liikkua ja harrastaa monipuolisesti.

Hyvinvointiin vaikuttavat olennaisesti kaupunkimme palvelut. Hoitoon pääsy tulee olla sujuvaa. Hoitotakuuta tulee kiristää kuudesta kuukaudesta kolmeen kuukauteen sairaalahoidon aloittamisessa ja suun terveydenhoidossa. Jokaisen lappeenrantalaisen on päästävä kuukaudessa hoitoon – ja jos mahdollista vielä nopeammin. Jos palvelua ei saa ajoissa, tulee tarjota palveluseteli, jolla voi valita mistä hoidon hakee. Se, että hoitoon pääsee ajoissa on paitsi hyvinvoinnin kannalta merkittävää, on se myös taloudellista. Kun apua saa ajoissa on se kaikkien etu.

Yhteisöllisyys ja välittäminen luovat hyvinvointia. Jokainen meistä on tärkeä – ja lappeenrantalaisten ääni tulee kuulua päätöksenteossa. Lappeenrantalaisten voidessa hyvin kaupunkimme on hyvinvoiva, elinvoimainen ja vetovoimainen.

Talous ja yrittäjyys

Valtuutettunasi minulle on tärkeää, että kunnallisvero ei nouse, eikä lappeenrantalaisten elämisen kustannukset saa myöskään nousta.

Lappeenrannassa ihmisillä on hyvän elämän eväitä, kun talous on kunnossa ja syntyy työtä, yrittäjyyttä ja työpaikkoja. Näiden avulla saamme jaettavaa, jolla pystymme ylläpitämään palveluita.

Talouden sopeutuskeino ei saa olla lappeenrantalaisten kukkarolle meneminen. Kunnallisveroa ei saa korottaa. Meillä Suomessa työn verotus on jo liian tiukkaa, eikä sitä ole varaa yhtään kiristää. Tarvittaessa talouden sopeuttaminen tulee tehdä palveluiden fiksummalla ja tehokkaammalla tuottamisella, kuten päällekkäisten palveluiden poistamisella.

Meidän on Lappeenrannassa tehtävä kaikki mahdollinen tuottavuuden ja kilpailukykymme parantamiseksi. Näin saamme talouskasvua ja elinvoimaa kaupunkiimme.

Yrittäjyys on se mikä työllistää ja tuo meille hyvinvointia kaupunkiimme. Lappeenrannan on yhä edelleen edistettävä yrittäjämyönteisyyttä ja luotava edellytyksiä yrittäjyydelle. Lappeenrannan on kuunneltava yrityksiä ja arvioida päätöksien vaikutukset yrityksiin.

Lappeenrannan tulee olla yhä vahvemmin kaupunki, jossa kannattaa tehdä töitä, yrittää ja investoida tulevaisuuteen. Meillä on tähän edellytykset korkeakoulukaupunkina. Yhteistyö tiedeyhteisön ja kaupunkikehityksen kanssa on alueellisesti mahdollista. Sijaintimme antaa loistavat edellytykset vetovoiman ja elinvoiman kasvattamiselle. Kaiken mahdollistaa vahva kuntatalous. Meillä on tulossa valtavia investointeja ja siksi ne pitää tehdä vastuullisesti parhaalla mahdollisella osaamisella. Meidän on katsottava tulevaisuuteen, oltava rohkeita, mutta välttää kohtuuttomia riskejä. Seuraavalla valtuustokaudella tarvitaan yhä enemmän talousosaamista ja kestävään kehitykseen rakentuvia tulevaisuuden päätöksiä.

Lasten ja nuorten hyvinvointiin tulee panostaa enemmän Etelä-Karjalassa!

1. Etelä-Karjalassa koululaisten terveystarkastukset tulee lisätä neljään ja tämä tulisi laajentaa vielä koskemaan sosiaalipuolen ammattilaisia, sillä terveyden lisäksi myös sosiaalinen hyvinvointi tulee huomioida paremmin. Tämä lisää hetkellisesti kustannuksia, mutta maksaa itsensä takaisin sillä näin voidaan ennaltaehkäistä ongelmien pahenemista ja pystytään varhaisella tuella ennaltaehkäisemään erityispalveluiden tarvetta.

2. Lasten ja nuorten oireilu kouluissa on huolestuttavasti lisääntynyt. Kuraattorien ja koulupsykologien paikka on ehdottomasti kouluissa lähellä oppilaita. Jos heidän työpanostaan käytetään muualle, se tulee kalliiksi koululaisten pahoinvoinnin kustannuksina. Kouluihin on myös turvattava psykososiaalinen tuki, esimerkiksi psykiatristen sairaanhoitajien riittävällä läsnäololla. Koululaisten tuen tarve tulee havaita riittävän ajoissa.

3. Nuorille on saatava oma päihdekatkaisu Etelä-Karjalaan. Huumeiden käyttö on lisääntynyt. Erityisen huolestuttavaa on se, että yhä nuoremmat ovat kokeilleet huumeita ja ajautuneet riippuvaiseksi huumeista. Päihdehoito ei ole riittävää kaikkien resurssien osalta, sillä Etelä-Karjalan alueella on pitkään puuttunut esimerkiksi nuorten päihdekatkaisu. Meillä on osaavaa henkilökuntaa päihdepuolella, jotka tekevät vaikuttavaa työtä ihmisten kanssa, joilla on päihdeongelma. Palveluverkkomme ei vastaa ihmisten riippuvuusongelmiin saumattomasti. Päihdeongelma nivoutuu usein myös mielenterveysongelmiin ja on tärkeää, erityisesti nuorten osalla hoitaa sekä päihde- että mielenterveysongelmaa kokonaisuutena.

4. Lasten ja nuorten mielenterveyteen on panostettava ja pulmat ennaltaehkäistävä. Lasten ja nuorten mielenterveyden hoitoon ja ennaltaehkäisyyn tulee resursoida enemmän. Varhainen avunsaanti takaa pienemmät inhimilliset ja taloudelliset kustannukset. Hoitotakuu & terapiatakuu on toteutettava Etelä-Karjalassa. Lasten kello ei odota!

5. Maksuton ehkäisy edistää nuorten hyvinvointia ja estää epätoivottuja raskauksia, sukupuolitauteja ja myös sosiaalisia ongelmia. Maksuttoman ehkäisyn ohella seksuaalivalistus ja parisuhdetaidot ovat tärkeitä nuorille. Ehkäisypalveluiden neuvolakäynnit ovat keino saada kontakti nuoreen. Seksuaaliterveys on merkittävä asia koko nuoren tulevaisuudelle. Maksuton ehkäisy tulee olemaan myös taloudellinen investointi tulevalle, sillä näin estetään laajalti kustannuksia, esimerkiksi terveydenhuollossa.