Kokoomuksen vaaliohjelma

Kokoomuksen vaaliohjelma on konkreettiinen työlista, jonka avulla käännämme Suomen suunnan vakaammaksi ja kestävämmäksi. Puolueen edustajana sitoudun edistämään asioita suunnitelman mukaisesti.

  1. Nyt on oikea aika kääntää Suomen talous ja suomalaisten elintaso nousuun

Suomen talous on käännettävä nousuun ja päästöt laskuun. Kun suomalaisten elintaso ja ostovoima nousevat, rahaa jää unelmien toteuttamiseen. Haluamme parantaa markkinatalouden toimintaa keventämällä sääntelyä ja purkamalla markkinoille tulon esteitä.

  1. Nyt on oikea aika lopettaa velaksi eläminen

Tavoitteenamme on Suomi, jossa hyvinvointiyhteiskunnan rahoitus on turvattu myös tuleville sukupolville. Tämän saavutamme tasapainottamalla julkista taloutta nostamalla kokonaisveroastetta, vahvistamalla talouskasvua ja luomalla uusia työpaikkoja, lisäämällä tuottavuutta yksityisellä ja julkisella sektorilla sekä priorisoimalla ja vähentämällä julkisia menoja.

  1. On aika tehdä Suomesta puhtaan, edullisen ja varman energian suurvalta

Tekemällä Suomesta puhtaan, edullisen ja varman energian suurvallan, jotta suomalaisille kotitalouksille ja yrityksille riittää sähköä myös paukkupakkasilla. Energiaa tarvitaan pitämään valot päällä, kodit lämpimänä ja yritysten rattaat pyörimässä. Samalla puhtaalla energialla Suomi voi houkutella energiaintensiivistä teollisuutta ja työpaikkoja. Puhtaan, edullisen ja varman energian merkitys talouskasvun moottorina ja hyvinvoinnin edellytyksenä tulee vain kasvamaan.

  1. On oikea aika varmistaa Suomen ja suomalaisten turvallisuus

Kokoomuksen tavoitteena on turvallinen Suomi, joka on erottamaton osa läntistä arvo-, talous- ja turvallisuusyhteisöä. Suomen tärkeimmät kumppanit löydämme Euroopan unionista ja puolustusliitto Natosta. Haluamme panostaa kansainvälisen yhteistyön lisäksi vahvaan maanpuolustukseen, sisäiseen turvallisuuteen sekä oikeusvaltion peruspilareihin.

  1. Suomalaiset innovaatiot ja osaaminen. Nyt on niiden aika.

Suomen kilpailukyky perustuu vahvaan sivistykseen ja korkeaan osaamiseen. Haluamme jokaiselle lapselle vahvat lähtökohdat elämään laadukkaan varhaiskasvatuksen ja yksilöllisen perusopetuksen avulla. Haluamme nostaa Suomen korkeakoulut ja suomalaisen tutkimuksen maailman kärkeen.

  1. Lisää hyvinvointia ja vähemmän syrjäytymistä.

Kokoomuksen tavoittelema Suomi on hyvä yhteiskunta niin lapsille, nuorille, työikäisille kuin ikäihmisille. Haluamme edistää suomalaisten terveyttä ja hyvinvointia sekä panostaa syrjäytymisen ja muiden ongelmien ennaltaehkäisyyn. Haluamme nopeuttaa suomalaisten pääsyä sosiaali- ja terveyspalveluihin sekä turvata jokaiselle suomalaiselle toimivan arjen.

Kuten sanottu, nyt on aika kääriä hihat ja ryhtyä hommiin!

Täältä pääset tutustumaan yksityiskohtaisemmin vaaliohjelmaamme: https://www.kokoomus.fi/kokoomuksen-eduskuntavaaliohjelma-2023/