Lastensuojeluun liittyvän disinformaation levittäminen on vastuutonta. Tämän johdosta on välttämätöntä avata keskustelu kansaedustajan vastuusta. Kansanedustaja Hussein al-Taeen (sd.) on vihjaillut (YLE 28.3) lastensuojelun toimivan mielivaltaisesti ja sattumanvaraisesti Suomessa. Lastensuojelussa on tehty pitkäjänteistä työtä lastensuojelun stigman poistamiseksi ja luottamuksen lisäämiseksi, sillä lastensuojelun tehtävä on aina auttaa lasta ja perhettä. Väärä tieto lastensuojelusta levittää pelkoa ja saattaa estää avun hakemista tai lastensuojeluilmoituksen tekemistä.

Lastensuojelussa toteutetaan aina yksilö- ja tapauskohtaista harkintaa julkisella virkavastuulla lastensuojelulain mukaan. Lastensuojelussa avohuollon tukitoimet ovat aina ensisijaiset, mutta lastensuojelun haasteena on se, että lastensuojelu on palveluna lapsella usein viimesijainen. Palvelujärjestelmän vastaamattomuus lapsen ja perheen tarpeisiin on rakenteellinen ongelma. Lastensuojelulain kokonaisuudistuksessa on avohuollon tukitoimien tehostamiseen saatava muutoksia ja epäkohtana on esimerkiksi se, että päihdehuoltolaki, terveydenhuoltolaki ja sosiaalihuoltolaki eivät huomioi päihdehoitoa, jota alaikäinen lapsi tarvitsee ja siksi näistä pykälistä puuttuvat lasten katkaisu- ja kuntouttavaa päihdehoitoa vaativat säännökset.

Kiireellisten sijoitusten tai lasten huostaanoton tekeminen lapselle välttämättömien palveluiden kuten mielenterveyspalveluiden tai päihdepalveluiden järjestämiseksi on kestämätöntä. Lastensuojelu ei toimi mielivaltaisesti vaan lainsäädännön ja palveluiden asettamien reunaehtojen sisällä lastensuojeluammattilaisten toimesta, jotka tekevät työtä täydellä sydämellä lasten auttamiseksi. Disinfromaation levittämisen sijaan on vihdoin satsattava varhaiseen tukeen ja ennaltaehkäisyyn ja tehtävä lainsäädäntöön tarvittavat muutokset, jotta lapsen etu ja lapsen oikeudet toteutuvat.