Seppo Härkönen (ES 11.2.) kummastelee mielipidekirjoituksessaan kaivostoimintaa vastustavien argumentteja. On totta, että tarvitsemme teollisuutta ja kaivoksiakin, mutta emme voi pilata meidän suurinta matkailuvalttiamme, Saimaata, joka on tärkeä veto- ja pitovoimatekijä asukkaillemme.

Saimaan puhtaus ja tulevaisuus on vaarassa kaivosteollisuuden vuoksi, ja siksi Saimaan vesistö on suojeltava metallikaivosten vaikutuksilta. Etelä-Karjalassa on pohjavesi, joet ja Saimaan alueen järvet kaikkialla, eli kaivosten saastuttava vaikutus ei ole vain paikallinen. Kaivosten toiminnan aikaiset päästöt ilman kunnollisia prosessivesien puhdistamisia ovat kemikaalien ja metallien laimentamista Saimaaseen.

Yhtenä epäkohtana on se, että ensin haetaan kaivoslupa ja sen jälkeen vasta ympäristölupa. Kaivosyhtiöiden vastuut ovat lyhyitä, vaikutukset ikiaikaisia. Kaivosyhtiön poistuessa alueelta jää jäljelle valtavia sivukivikasoja, joissa syntyvä rikkihappo liuottaa vesistöön ja luontoon metalleja seuraavat tuhat vuotta. Ne menevät järvien pohjasedimentteihin, eivätkä vesistöt sen jälkeen ole enää ennallistettavissa.

Metallit alkuaineena eivät häviä mihinkään, vaan menevät Saimaan pohjaan, saastuttavat kalat, norpat ja vaarantavat ihmisten turvallisuuden metallipitoisuuden johdosta. Vuotavista kaivoksista esimerkkinä ovat Kittilän Suurikuusikko, Sodankylän Kevitsa sekä Outokummun kaivostoiminnasta tälläkin hetkellä Saimaaseen vuotava Laukunkankaan lopetettu kaivos Savonlinnassa.

Kun ihminen huomaa Saimaan saastumisen silmin ollaan jo tilassa, josta on vaikea peruuttaa. Kaivostoiminnan pitää olla kestävää myös luonnon ja sen monimuotoisuuden osalta. Tällä hetkellä ympäristönsuojelu kaivoksissa ei ole riittävällä tasolla.

Siksi meidän tulee Saimaan alueella vastustaa kaivostoimintaa ensimmäisestä mineraalien etsintäluvasta lähtien, siihen asti kunnes voidaan aukottomasti todeta kaivosten noudattavan kaivannaisjäteasetusta, joka kieltää kaiken pilaamisen.

Saimaan voi pilata vain kerran. Emme voi lyhytnäköisesti tavoitella työpaikkoja, jos vaarana on pilata ainutlaatuinen Saimaamme.

Linda Brandt-Ahde

Kaupunginhallituksen jäsen (kok.).

Lappeenranta

 

Julkaistu 12.2.2023, Etelä-Saimaa