KOULUTUS ON SIVISTYSTÄ

Koulutus on yhteiskuntamme kivijalka. Meillä on Suomessa upea koulutusjärjestelmä, jonka tulevaisuus on turvattava. Aidosti tasa-arvoiset mahdollisuudet kouluttautua eivät toteudu, sillä syrjäytyminen ja kouluttamattomuus periytyvät. Perheen varallisuustaso ei saa vaikuttaa lapsen koulutusmahdollisuuksiin; kalliit lukiokirjat eivät saa olla este opintojen aloittamiselle.

Koulutuksesta tinkiminen aiheuttaa kustannuksia tulevaisuudelle. Koulupolun alkuun tulee sijoittaa, sillä se on investointi tulevaisuudelle. Syrjäytymisen ehkäisy on aloitettava jo varhaiskasvatuksesta alkaen. Kouluissa opettajille on taattava mahdollisuudet tehdä työnsä hyvin ja erityisesti erityislapset tarvitsevat lisää resursseja.

Koulutus on sivistystä, jota jokaisella meillä pitää olla tasa-arvoinen mahdollisuus hankkia. Sivistys ei kuitenkaan ole vain koulutusta. Sivistys on myös sydämen sivistystä; sitä miten kohtelemme toinen toisiamme. Tarvitsemme lisää ymmärrystä toisiamme kohtaan, avarakatseisuutta, suvaitsevaisuutta ja myös ymmärrystä maailmasta.