”Arvoisa sotiemme veteraani, herra majuri , kutsuntatilaisuuden osallistujat, ja muut vieraat.

Maailma on muuttunut ja me kaikki olemme muuttuneet sen mukana. Yksi asia on kautta aikain kuitenkin säilynyt ja pysynyt. Se on suomalaisten maanpuolustustahto. Uskottavasta puolustuskyvystä on systemaattisesti pidetty huolta vuosikymmeniä, muun muassa hävittäjähankinnat ja merivoimien alusinvestoinnit jatkavat tätä selkeää linjaa. Puolustuskyvyn selkärankana on asevelvollisuusjärjestelmä. Me Suomessa olemme onnistuneet elämään lähes 80 vuotta rauhan aikaa ja suuri ansio ja kiitos kuuluu uskottavalle puolustukselle. Parhaimmillaan riittävän vahva kansallinen puolustus toimii niin, ettei viholliselle tule mieleenkään toteuttaa aggressioitaan meidän maatamme kohtaan.

Meillä on kaiken puolustamisen arvoinen kotimaamme Suomi. Maa, jonka itsenäisyydestä on taisteltu ja jonka itsenäisyys turvataan. Suomi on osa Eurooppaa ja kohta myös Nato:n jäsen. Meidän identiteetti rakentuu länsimaihin; vahvasti pohjoismaalaiseen yhteistyöhön ja länsimaiseen arvopohjaan. Tänä aikana sen merkitys on korostunut ja olemme pysyvästi osa länttä.
Täällä Lappeenrannassa olemme rajakaupunkina. Rajan läheisyys tuntuu. Suomen itäraja on noin 1340 kilometriä pitkä. Rauha ei ole itsestään selvyys, vaan se vaatii tekoja joka päivä. Te nuoret täällä kutsunnoissa olette korvaamaton osa jatkuvuutta maanpuolustustyössä, joka on siirtynyt sukupolvelta toiselle jo vuosikymmenten ajan.

Tämä on teille tärkeä siirtymävaihe henkilökohtaisessa elämässä. Edessänne on ainutlaatuinen tilaisuus saada monipuolista koulutusta ja kartuttaa osaamista, mistä voi saada merkittävää hyötyä myöhemmin elämässä. Johtamiskoulutus tästä yhtenä esimerkkinä. Uskaltakaa sanoa kyllä, uskoa itseenne ja mennä eteenpäin. Näin voitte kehittyä. On sanottu, että on oltava siivet, jotta uskaltaa lähteä tehdä ja kokea, mutta tarvitaan myös juuret, historia ja pohja, josta ponnistaa ja jonne palata. Toivotan teille kantavia siipiä ja Lappeenrannan kaupungin puolesta toivon, että juuret ovat kasvaneet täällä niin vahvoiksi, että tänne te myös palaatte. Onnea matkaan ja menestystä!”