Lasten ja nuorten pahoinvointi ja väkivallanteot ovat nousseet yhteiskunnalliseen keskusteluun. Lastensuojelun rooli on noussut esiin.

Lastensuojelulla on erityistehtävä suojella lapsia, joiden kasvuolosuhteet, käyttäytyminen tai tarve saada lastensuojelulain mukaisia palveluita ja tukitoimia vaativat lastensuojelun asiakkuutta. Asiakkuuden käynnistyminen tarkoittaa usein, että varhainen tuki tai ennaltaehkäisevät palvelut eivät ole tavoittaneet oikea-aikaisesti.Lastemme hyvinvoinnin turvaaminen on yhteiskunnan tärkein tehtävä. Lastensuojelulakia on uudistettu ja samalla on myös lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työn vaativuutta ja työpainetta entisestään lisätty. Lastensuojelutyö on henkisesti kuormittavaa ja jos asiakasmäärät ovat liian suuret, on riskinä myös alalta pois hakeutuminen. Vastuusosiaalityöntekijän vaihdoksesta kärsii lastensuojelun asiakas. Se, että asiakasmäärät eivät olisi liian suuret, parantaisi merkittävästi lastensuojelun palveluita. Etelä-Karjalassa asiakasmäärät ovat olleet toistaiseksi kohtuulliset tai hyvällä tasolla, mutta monella paikkakunnalla määrät ovat kestämättömiä. On suuri ero siinä, onko vastuulla 25 vai 50 lasta.

Hallitus on nyt sivuuttamassa lastensuojelulain asiakasmitoituksen portaittaista rajaamista, vaikka hallitusohjelmaan oli kirjattu, että vuodesta 2022 sosiaalityöntekijällä olisi vastuullaan enintään 35 lasta ja vuodesta 2024 alkaen enintään 30 lasta. Hallitusohjelmassa on enää maininta vain 35 lapsen enimmäismäärästä.

Talentian suositus on, että mitoitusta kiristetään asteittain niin, että sosiaalityöntekijällä saa olla korkeintaan 25 lasta asiakkaana. Vastuullista lastensuojelutyötä täytyy saada tehdä laadukkaasti oikeilla asiakasmäärämitoituksilla, jotta lasten suojelutehtävä toteutuu. Ennaltaehkäisevän lastensuojelutyön sisältöihin on panostettava merkittävästi enemmän. Lasten ja nuorten hyvinvoinnin kannalta merkittävimmät toimet ovat panostukset varhaiseen tukeen ja yksilö- ja perhekohtaiseen työskentelyyn.