Maailman vesipäivän 22.3. on tarkoitus muistuttaa puhtaan veden tärkeydestä. Katse tulee kääntää lähelle, Saimaan puhtaus on vaarantunut. Kaivosteollisuus uhkaa Saimaata ja siksi lainsäädäntöön on saatava muutos.

Kun ihminen huomaa Saimaan pilaantumisen silmin, ollaan jo tilanteessa, josta ei ole paluuta. Tarvitsemme Kaakkois-Suomeen elinvoimaa ja teollisuuttakin, mutta vain kestävästi. Luonnon turmeleminen on väärin ja kestämätöntä. Saimaan puhtauden suojelemiseksi täytyy saada kunnollinen säätely kaivosten päästöille ja jätealueiden rakenteisiin. Kaivosten omavalvonta ei toimi. Riippumaton ulkopuolinen suunnitelmien tarkastus korjaisi paljon tätä tilannetta.

Uusi kaivoslaki edellyttää kunnan kaavan kaivohankkeelle, mutta tässä on ongelmia kuten vanhat kaivospiirit, eikä näiden vanhojen lupien peruminen ole onnistunut. Ympäristölupa pitäisi tulla ehdottomasti ennen kaivoslupaa. Suomessa malminetsintäluvan saanti on tehty liian helpoiksi.

Kaivosten jätealueet vuotavat ja prosessivedet saastuttavat vesistöjä. Tästä on surullisena esimerkkinä Savonlinnan Laukunkankaan kaivos, joka tälläkin hetkellä vuotaa Saimaaseen. Uusi kaivoslaki on antanut meille enemmän itsemääräämisoikeutta, mutta tämä ei ole riittävää.

Suomessa pohjavesi on kaikkialla ja saastuttava vaikutus ei ole koskaan vain paikallinen. Tarvitsemme omavaraisuutta, mutta emme sillä hinnalla, että saastutamme luontoa. Metallikaivosten jätealuissa olevasta sulfaattikivestä syntyy sadannan myötä rikkihappoa, joka liuottaa metalleja maaperäämme. Kaivosten prosessivedet vievät metalleja vesistön pohjasedimentteihin, jonka jälkeen ennallistaminen ei ole enää mahdollista.

Kaivosteollisuus on meille tervetullutta heti, kun tekniikka on riittävällä tasolla, säätely ja lainsäädäntö estävät luonnon turmelemisen kokonaan. Suomen suurin valtti maailmassa on luonnon puhtaus ja nyt se on vaarassa, jos lähdemme kaivoskiimaan mukaan ja luotamme näennäisiin parannuksiin. Kaivokset eivät kuulu Saimaan rannoille, paikalliset, turistit ja mökkiläiset ja Saimaannorpat ansaitsevat puhtaan Saimaan, puhdas vesi on korvaamattoman tärkeä.