Äänestämällä numeroa 36:

Saat uuden, oikeudenmukaisen ja korkeastikoulutetun naisen, jolla on työkalut ajaa koulutuksen, työllisyyden ja lapsiperheiden – kuin myös ikääntyneiden asioita.

Otsikon kysymys on esitetty minulle lukuisia kertoja ympäri vaalipiiriämme. Nyt, kun vaaleihin on enää reilut 2 viikkoa aikaa, on kampanjakilometrejä kertynyt jo yli 6 tuhatta! Uskomaton kilometrien määrä, mutta on ollut erittäin tärkeää kiertää ympäri Kaakkois-Suomea ja päästä keskustelemaan teidän kanssanne. Kansanedustajan on tunnettava koko vaalipiirinsä, ei vain omaa kotikaupunkiaan.

”Ymmärrän pettymyksen monilta osin, sillä politiikka on välillä haastavaa ja myös epäreilua.”

Olen tehnyt tiimini kanssa kampanjaa lokakuusta alkaen, ja on ollut kannustavaa saada hyvää palautetta ja kriittisiäkin kohtaamisia. Keskustelun ja kohtaamisen arvo on mittaamattoman suuri. Olen lähtenyt ehdolle sen takia, että haluan muutosta ja raikkautta Suomen politiikkaan.

On surullista huomata se, että ihmiset ovat yhä kasvamassa määrin pettyneitä politiikkaan ja tästä ääri-ilmiönä on ollut ehdokkaiden häirintä vaalikentillä. Ymmärrän pettymyksen monilta osin, sillä politiikka on välillä haastavaa ja myös epäreilua. Mikään ei kuitenkaan muutu, ellei äänestetä uusia ihmisiä eduskuntaan, joilla on aidosti annettavaa ja tahtoa muuttaa asioita paremmaksi.

Palaan otsikon kysymykseen. Miksi Sinun kannattaisi antaa äänesi juuri minulle, numerolle kolmekymmentäkuusi? Olen ehdolla siksi, että minulla on pakahduttava halu tehdä parempaa politiikkaa ja katsoa aidosti eteenpäin. Haluan, että Suomessa vihdoin ymmärrettäisiin ennaltaehkäisevät toimet tulipalojen sammuttelujen sijaan. Olen koulutukseltani sosiaalityöntekijä ja saanut kriisityökokemuksen kautta konkreettista ymmärrystä ihmisten hyvinvoinnista ja siihen panostamisesta. Olen pienen lapsen äiti ja meitä, jotka juuri nyt elävät lapsiperhearkea ei ole eduskunnassa tarpeeksi. On aika tasapainottaa tilannetta! On eri asia elää äitinä nyt kuin kymmeniä vuosia sitten.

Nykyajan vanhemmuus on rakennettava yhä tasa-arvoisemmaksi ja sitä tulen edistämään kansanedustajana. Tasa-arvoa pystyy parhaiten edistämään nainen, ei naisia sympatiseeraava keski-ikäinen mies, sillä tasa-arvo-ongelmat esimerkiksi työelämässä koskettavat juuri meitä, naisia, kaikista eniten. Kokemusasiantuntijuus on se, mitä eduskuntaan tarvitaan.  Syntyvyys saadaan nousuun tekemällä vastuullista perhepolitiikkaa, tukemalla perheitä, luoden tulevaisuususkoa ja luomalla aitoa työelämän ja vanhemmuuden tasa-arvoa.

Minua kannattaa äänestää siksi, että en tyydy pelkkään haluun muuttaa asioita, vaan minulla on sitä varten työkaluja. Olen kouluttautunut valtiotieteiden maisteriksi Helsingin yliopistosta (2014) ja kauppatieteiden maisteriksi Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta (2018). Koulutuksen kautta olen saanut syvällistä yhteiskunnallista näkemystä niin yhteiskunnasta kuin taloudesta. Minä tulen tekemään ihmisläheistä politiikkaa talouden realiteetit ymmärtäen. Olen kaupunginvaltuutettuna oppinut poliittisesta päätöksenteosta ja tiedän, miten asioita viedään eteenpäin! Olen erittäin hyvä verkostoitumaan, joka on keskeisessä asemassa yhteistyötaitojen lisäksi. Olen asunut Helsingissä ja tunnen kaupungin. Siitä on etua kansanedustajana toimiessa.

Puolueena kokoomus

Miksi olen kokoomuksen ehdokas? Olen lähtöisin yrittäjäperheestä ja oppinut pienestä pitäen arvostamaan ahkeruutta ja työntekoa. Työnteon pitää olla aina Suomessa kannattavaa. Haluan parantaa yrittäjyyden toimintaedellytyksiä, (sääntelyn purkaminen, paikallinen sopiminen, yrittäjyyskasvatus) sillä yrittäjyys on se, mikä työllistää ja luo työpaikkoja.

Työllisyyden kasvun pitää olla tärkein tavoite myös seuraavalla hallituskaudella, jotta pystymme edistämään kaikkien hyvinvointia. Olen työssäni nähnyt, kuinka työttömyys aiheuttaa syrjäytymisen riskiä. Olen sitä mieltä, että työ on ihmiselle parasta sosiaaliturvaa. Työllisyysasteen nostamisella saamme lisää verotuloja, joilla voimme pitää huolta kaikista, myös heikoimmista.


”Me emme saa jättää lapsillemme isoa velkataakkaa, kuten emme myöskään ympäristöongelmia. ”

En kannata vastikkeetonta perustuloa siitä yksinkertaisesta syystä, että passivoivat järjestelmät nakertavat hyvinvointiamme ja iskevät näin kaikista heikoimpiin eniten. Me tarvitsemme verotuloja, jotta voimme pitää huolta lapsista ja vanhuksista. Suomalainen hyvinvointi perustuu työhön! Ilman työllisyysasteen nostoa ja Suomen talouden pitämistä oikeassa suunnassa, olemme ongelmissa jo lähitulevaisuudessa. Me emme saa jättää lapsillemme isoa velkataakkaa, kuten emme myöskään ympäristöongelmia. Kaiken keskiössä on oltava vastuullisuus ja kestävä kehitys.

Olen itse korkeasti koulutettu, mutta en pidä sitä itsestäänselvyytenä. Minua on kannustettu opiskeluun ja olen saanut perheeltäni siihen tukea. Vaikka meillä on Suomessa lähtökohtaisesti tasa-arvoiset mahdollisuudet kouluttautua, syrjäytyminen ja kouluttamattomuus periytyvät Suomessa. Tämän eteen minä tulen tekemään töitä kansanedustajana, sillä koulutukseen ja osaamiseen panostaminen on Suomelle ainoa oikea menestymisen strategia.

Haluan erityisesti painottaa sitä, että kaikki koulutus on arvokasta, ei vain korkeakoulutus. Jos nuori haluaa lukioon, ei kalliit lukiokirjat saa olla tälle esteenä. Sen sijaan, että maksaisimme jokaiselle nuorelle lukiokirjat (n. 100 miljoonaa euroa vuodessa) meidän tulee kohdistaa se tuki niille, jotka sitä tarvitsevat.

Oppivelvollisuuden pidentämisen sijaan (n. 183 miljoonaa euroa) meidän tulee panostaa laadukkaaseen ja kaikille saatavilla olevaan varhaiskasvatukseen ja ehkäistä suunnattomuus.  Koulutuspolun alkuun panostaminen on tehokkaampaa kuin mekaaninen ongelmien hoitaminen silloin, kun ne ovat jo syntyneet. Niille nuorille, jotka tarvitsevat juuri nyt erityistä tukea, meidän on tarjottava sitä. Ihmisten hyvinvointiin sijoittaminen poistaa tulevaisuuden kustannuksia. Ennaltaehkäisy on siten paitsi inhimillisempää, myös kustannustehokkaampaa.

Miksi siis äänestäisit minua? Äänestä minua, mikäli haluat että Suomi on jatkossa oikeudenmukaisempi maa, jossa välitetään. Maa, jossa saa ja kannattaa tehdä töitä. Äänestä mikäli haluat yläkäsitteiden sijaan varmistua siitä, että ehdokkaallasi on osoittaa yhteiskunnallista näkemystä taloudesta ja ihmisistä. Äänestä minua, mikäli haluat eduskuntaan uusia tekijöitä, joille kansanedustajuus ei ole ammatti vaan kutsumus. Tärkeintä on äänestää, sillä juuri Sinun äänelläsi on merkitystä. Sinulla on ratkaiseva ääni!

Valitse Uusi, numerosi on kolmekymmentäkuusi!