Nenäpäivä,

eli Nenäpäivä-säätiön järjestämä varainkeruu- ja tiedotuskampanja pyrkii huumorin keinoin auttamaan kehitysmaiden lapsia, lisäämään globaalia oikeudenmukaisuutta ja tasa-arvoa. Perjantaina 9.11.2018 vietettiin keräyspäivä, joka on tuottanut jo noin 2,3 miljoonaa euroa. Keräys jatkuu vielä vuoden loppuun asti. Varoja käytetään auttamaan  lapsia Afrikassa, Aasiassa sekä Etelä-Amerikassa. Keräyksellä on neljä teemaa: terveys, turva, koulutus ja ravinto. Jokaisella maailman lapsella tulee olla mahdollisuus hyvään elämään.

Toimimme ystäväni Marian kanssa kahden tunnin ajan kerääjinä lappeenrantalaisessa kauppakeskus Galleriassa. Nenäpäiväkeräyksessä oli kyllä oma hauskuutensa, punaisesta nenästä alkaen. Lahjoituksia tuli mukavasti. Oli ilahduttavaa, että monet halusivat osallistua. Näistä kohtaamisista syntyi mielenkiintoisia keskusteluja. Puhuimme maailmasta ja globaalista vastuusta. Puhuimme Suomen historiasta ja siitä, miten hyvin monet asiat meillä on. Erään vuonna 1932 syntyneen rouvan tarina oli koskettava; hänen kolme veljeä olivat kaatuneet rintamalla. Suru oli vielä tänäkin päivänä vahvasti läsnä. On tärkeää muistaa Suomen historia ja se, miten upeaa on elää vapaassa ja turvallisessa Suomessa. Vapaus, demokratia ja ihmisoikeudet eivät ole itsestäänselvyyksiä.

Suomessa sukupuoli ei estä pääsyä koulutukseen. Kehitysmaiden tytöillä asema on aivan toinen. Esimerkiksi Etiopiassa, joka toinen tyttö ei pääse kouluun kuukautisten aikana. Tyttöjen sukupuolielimiä silvotaan julmalla tavalla. Lapsiäitys, koskettaa vuosittain yli seitsemää miljoonaa alaikäistä tyttöä.

Oletko koskaan miettinyt, minkälainen elämäsi olisi, jos olisit syntynyt köyhään maahan? Maahan, jossa elämäsi olisi jokapäiväistä taistelua ruoasta ja puhtaasta vedestä? Millaista elämäsi olisi, jos sinun pitäisi tehdä kellonympäri joka päivä raskasta työtä olemattomalla palkalla. Sinulla ei olisi oikeuksia taukoihin tai hyvään kohteluun. Elämä olisi hyvin raskasta ja epäoikeudenmukaista.

On totta, että elämän lähtökohdat on jokaisella erilaiset. Suomessa se näyttäytyy esimerkiksi siinä, minkälaiseen perheeseen syntyy. Mikäli sinua kannustetaan, tuetaan  ja rakastetaan, pärjäät todennäköisemmin elämässä paremmin. Suomessa vanhempien huono-osaisuus kytkeytyy lapsen koulupudokkuuteen. Huono-osaisuuden periytyvyydelle tulee laittaa stoppi. Meillä Suomessa on turvattava lapsille tasa-arvoinen pääsy varhaiskasvatukseen. Maksuton varhaiskasvatus on paras keino perheiden tasa-arvon lisäämiseen ja syrjäytymisen ehkäisemiseen. Koulutuksen pitää olla maksutonta jatkossakin. Lasten harrastamista on tuettava erityisesti silloin, kun perheen varallisuus estää lasta harrastamasta. Lapsissa on tulevaisuus, heihin pitää panostaa. Lasten oikeuksia tulee nostaa esiin, lapset ovat oikeutettuja tulemaan kuulluksi. Lapsilla on tulee olla oikeus kasvaa turvallisesti, elää onnellista lapsuutta. Lapsien tulee saada uskoa unelmiin, Suomessa ja maailmassa. Unelmat voivat toteutua.