Nuorten huumeiden käytön ja huumemyönteisyyden huolestuttavasti lisääntyessä ovat seuraukset vakavat, ja vaaditaan aidosti vaikuttavia toimia auttaa nuoria ja perheitä oikea-aikaisesti.

Meillä Etelä-Karjalassa on nuori aiemmin sijoitettu päihdekatkaisuun toiseen maakuntaan, joskus satojenkin kilometrienkin päähän. Etelä-Karjalaan on nyt vihdoin saatu nuorten päihdekatkaisuun tarkoitettu yksikkö, jossa pystytään paikallisesti auttamaan yhdessä tuttujen työntekijöiden kanssa.

Päätöksen, jolla nuori lähetetään päihdekatkaisuun tekee lastensuojelun sosiaalityöntekijä, mikä vaatii lastensuojelun asiakkuuden, jossa on arvioitu että lastensuojelun asiakkuus on lapselle välttämättömyys ja hänen etunsa mukainen. Tätä päätöstä sijoittaa lapsi päihdekatkaisuun ei voi lain mukaan tehdä kukaan muu toimijataho kuten lääkäri.

Nyt uudesta yksiköstä (ES 18.2.) on haastateltu vain lääkäriä, ei lastensuojelun sosiaalityöntekijää ja näin näkemyksestä jäi puuttumaan keskeinen lastensuojelun asiantuntemus.

Päihdekatkaisussa nuoria tulee auttaa moniammatillisesti ja yhdessä perheen kanssa. Lastensuojelun rooli on aivan välttämätön, sillä lastensuojelun sosiaalityöntekijä tekee päihdekatkopäätöksen lisäksi tälle jaksolle sijaishuollon asiakassuunnitelman, määrittää sen keston ja myös tarvittaessa rajoituspäätökset. Nämä päätökset perustuvat pätevän lastensuojelun sosiaalityöntekijän kokonaisharkintaan, johon on saatava kaikki mahdollinen relevantti tieto muista palveluista. Lastensuojelun sosiaalityöntekijän erityistehtävänä on tuntea nuori ja lastensuojelun sosiaalityöntekijällä on ammatillinen pätevyys arvioida nuoren kokonaistilanne ja lapsen etu.

Uudessa päihdekatkaisuyksikössä on välttämätöntä tehdä saumatonta yhteistyötä ja luoda arjen struktuuri, joka tukee tavoitteita ja ohjaa nuorelle oikean suunnan. Nuorten tilanteet vaativat sitä, että voimme räätälöiden yhteensovittaa palveluita ja saada vaikuttavuutta nuoren parhaaksi. Päihderiippuvaisen nuoren auttamiseen tarvitaan terveyspuolen lisäksi aivan yhtä lailla vahvaa lastensuojelun sosiaalityön läsnäoloa kaikilla tasoilla.

Linda Brandt-Ahde

kansanedustajaehdokas (kok.)

Lappeenranta

 

Jukaistu 25.2.2023, Etelä-Saimaa