Sosiaalialalla tarvitaan ammattiin pätevöittävä koulutus

On hyvin ongelmallista, jos sosiaalityötä ei mielletä samalla tavalla professioksi kuin esimerkiksi kasvatustieteitä tai lääketiedettä.

 

ESKO HEIKURA ihmetteli (HS Mielipide 18.12.), miksi pääsy sosiaalialan työhön tyssää muodollisen pätevyyden vaatimukseen ja etenkin sitä, miksi hänen kasvatustieteelliset tohtoriopintonsa, erityisopettajan opintonsa sekä sosiologian laudaturinsa eivät ole riittäviä. Heikura hämmästeli, miksi töihin sosiaalialalle ei pääse, vaikka työntekijöistä on pulaa.

On hyvin ongelmallista, jos sosiaalityötä ei mielletä samalla tavalla professioksi kuin esimerkiksi kasvatustieteitä tai lääketiedettä. Tämä on arvostuksen ja ymmärryksen puutetta sosiaalityön ammatillisuutta kohtaan. Koulutus sosiaalialalla on sosionomin tai sosiaalityöntekijän tehtäviin juridisesti erilainen, eikä ole olemassa tai pidäkään olla mitään yleispätevää koulutusta, joka korvaisi nämä erilliset pätevyydet. Sairaanhoitajanakaan ei voi toimia esimerkiksi sosionomiopiskelija, sillä perusedellytys on tietysti se, että ammattihenkilöt ovat päteviä toimimaan tehtävissään.

Sosiaalityöntekijä on useimmiten joko yhteiskuntatieteiden tai valtiotieteiden maisteri, jolla on pääaineopinnot sosiaalityöstä. Sosiaalityöntekijäkään ei ole ilman sopivaa koulutusta kykenevä toimimaan lasten opettajana tai sairaanhoitajana, vaikka lasten kanssa työskenteleekin. Lastensuojelun sosiaalityöntekijä on se, joka voi tehdä esimerkiksi lapsen kiireellisen sijoituksen päätöksen ja valmistella huostaanottoa. Nämä puuttuvat merkittävästi itsemääräämisoikeuksiin. Sosiaalityöntekijän ammattipätevyys ja virkavastuulla tehtävä asiantuntijaosaaminen mahdollistavat lapsen edun kokonaisvaltaisen arvion.

Hoitajapulaakaan ei voida ratkaista sillä, että otettaisiin kaikki hoitoalasta kiinnostuneet tai päteväksi itsensä kokevat töihin. Sosiaalialan ammatti lienee niitä harvoja, joihin joku voi vielä ajatella olevansa pätevä ilman sosiaalialan opintoja. Tämä osoittaa, että sosiaalityön professio tarvitsee enemmän arvostusta, ymmärrystä ja esiin nostamista tässä ajassa.

 

Linda Brandt-Ahde

lastensuojelun sosiaalityöntekijä, valtiotieteiden maisteri

Lappeenranta

 

Julkaistu 21.12.2022, Helsingin Sanomat

2023-03-21T21:52:47+02:0021 maaliskuun, 2023|

Share This Story, Choose Your Platform!

Go to Top