Etelä-Saimassa julkaistiin 5.5.2019 mielipidekirjoitus, jossa suhtauduttiin negatiivisesti seksuaalisia vähemmistöjä ja Lappeenrannassa ensimmäistä kertaa järjestettävää Pride-kulkuetta kohtaan. Kirjoittajan mukaan Pride-kulkue ja sen ajamat asiat ovat ”toimintaa Jumalaa ja hänen sanaansa vastaan”.

Mielipidekirjoitus julkaistiin sateenkaariperheiden päivänä, jonka tarkoitus on antaa näkyvyyttä niille asioille, joilla on merkitystä sateenkaariperheissä kasvaville lapsille ja koko perheen hyvinvoinnille. Samaa sukupuolta olevien vanhemmuuteen suhtaudutaan ajoittain hyvin kielteisesti, vaikka Väestöliiton ym. tutkimusten mukaan sateenkaariperheiden lapset voivat yhtä hyvin kuin heteroseksuaalisten vanhempien lapset. 

On tärkeää, että Lappeenrannan kaupunki osallistuu Pride-tapahtumaan liputtamalla kaupungintalolla sateenkaarilipuin ja samoin LUT-konserni. Pride-kulkueelle on tarvetta, sillä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeudet eivät toteudu yhtäläisesti ja ennakkoluuloisia poissulkevia vahingollisia asenteita on vieläkin ilmassa. Perusoikeudet on taattava kaikille yhtäläisesti niin ikään, sukupuoleen tai seksuaaliseen suuntautumiseen katsomatta. Jokaisella on oikeus olla ylpeästi oma itsensä, eikä hakea hyväksyntää tai lupaa olla tietynlainen. Emme tarvitse lisää suvaitsevaisuutta vaan enemmän sydämen sivistystä. 

En oikeastaan pidä suvaitsevaisuus-sanasta. Ei tietyillä ole sen enempää oikeutta olla suvaitsevainen, eli hyväksyä, mukautua tai sietää toisten erilaisuutta. Jokainen meistä on erilainen ja samanarvoinen. Moninaisuus ja yhdenvertaisuus sen sijaan ovat paljon parempia käsitteitä tähän keskusteluun. Niin kauan, kun on vihamielisia poissulkevia asenteita ja rakenteita, tarvitaan rohkeita kannanottoja ja työtä sen eteen, että jokainen meistä on yhdenvertainen! Tarvitaan tekoja tasa-arvon eteen koko yhteiskunnassa.

Tasa-arvon, yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden vuoksi minä haluan osallistua ihmisoikeustapahtumaan eli Pride-kulkueeseen Lappeenrannassa 8.6.2019!