KESTÄÄKÖ YMPÄRISTÖ KEHITYSTÄ

Maapallon tulevaisuus ratkaistaan nyt; EU-tason lisäksi tarvitsemme kansallisia toimia täysimääräisenä välittömästi käyttöön. Emme saa enää odottaa, sillä pian on väistämättä pakko toimia. Ilmastonmuutoksen torjunnan aloittamista ei voida enää siirtää. Keskeistä on ymmärtää se, että eri toimet eivät ole vastakkaisia, vaan tarvitsemme kaikki mahdolliset keinot käyttöön.

Kestävän kehityksen edellytykset on turvattava energia-, ilmasto-, ja ympäristöpolitiikan keinoin.  Ympäristövastuu kuuluu meille jokaiselle ja Suomen on näytettävä merkkiä koko maailmalle ilmastonmuutoksen torjunnan mallimaana. Lämpenemisen rajaaminen 1,5 asteeseen on minimitavoite, jonka meidän on täytettävä – ja se vaatii välittömiä toimia kansallisesti ja globaalisti. Verotus on tärkeä ohjauskeino ja ruoantuotannon päästöjen vähentämisessä on saatava huomattavasti nopeampaa kehitystä aikaiseksi.

Valtioiden ja yritysten on aika tehdä toimintatapojen muutos, joka korostaa ympäristövastuuta. Myös jokaisen meistä tulee pienentää omaa hiilijalanjälkeään; ilmastonmuutoksen torjunta lähtee yksilötasolta. Meillä jokaisella on vastuu siitä, minkälaisen jäljen jätämme maailmaan. Oma elämäntapa ja miten suhtaudumme luontoon, siirtyy sukupolvelta toiselle. Lasten luontosuhteen rakentumista tulee tukea ja opettaa lapsille kestävän kehityksen arvoja. Koskaan ei ole kuitenkaan liian myöhäistä oppia muuttamaan omaa elämäntapaansa ympäristöystävällisemmäksi. Kestävä kehitys on ainut oikea suunta, me emme saa tehdä myönnytyksiä tulevien sukupolvien kustannuksella. Ilmastonmuutoksen torjunnassa on kyse lastemme tulevaisuudesta ja ne päätökset tehdään nyt! Kestävän kehityksen huomiossa on ympäristön lisäksi oltava yhtälailla ihminen ja talous. Ihmisten eriarvoisuus ja suunnattomuus on pysäytettävä. Kuluttajalle on tarjottava enemmän tietoa eettisestä kuluttamisesta ja siitä, miten voi omilla kulutusvalinnoillaan tehdä kestäviä päätöksiä.

Haittaverot ovat tärkeä keino ohjaamaan kulutusta. Saastuttavan pitää aina maksaa enemmän, kuin ympäristöystävällisen vaihtoehdon. Lähiruoan merkitystä on korostettava yhä enemmän ja otettava julkisissa hankinnoissa huomioon kestävän kehityksen kriteerit taloudellisen tehokkuuden ohella.   Meillä Suomessa on upeita malleja, jota kopioidaan maailmalla. Suomen pitää ottaa rohkeasti askel kohti ilmastonmuutoksen torjunnan mallimaata. Suomen teoilla on merkitystä globaalisti, aivan kuten jokaisen meidän teoilla. Pienistä teoista muodostuu suuria, silloin kun kaikki on mukana.