YRITTÄJYYS TYÖLLISTÄÄ

Yhteiskunnassa tulee työnteon ja yrittäjyyden olla aina kannattavaa. Yrittäjyyden tukeminen ja byrokratian yksinkertaistaminen luovat elinvoimaa ja lisäävät työllisyyttä. Yrittäjyys on se, mikä työllistää ja luo jakovaraa koko Suomeen. Erityisesti pk-yritysten toimintamahdollisuuksia tulee parantaa. Yrittäjä kantaa riskin ja vastuun, eikä katso kellosta työaikoja. Tämän takia yrittäjäriskin tulee näkyä myös mahdollisuutena selkeästi palkkatuloa korkeampaan yrittäjätuloon. Yrittäjyyteen kannustamalla saadaan uusia yrittäjiä, mikä heijastuu työllisyyteen.

Työllisyyden edistämistoimet parantavat suoraan taloutemme kestävyysvajetta. Työnteon kannustinloukut on purettava yksi kerrallaan.  Jokaisella työkykyisellä tulee olla mahdollisuus osallistua työmarkkinoille, jokaisella meillä on osaamista, jota Suomi tarvitsee. Työelämä on muuttunut ja vaatii uudistamista; pk-yritykset tarvitsevat mahdollisuuksia paikalliseen sopimiseen, työelämän joustoa on lisättävä, jotta työnteko on aina kannattavaa. Työllisyyden edistämisen pitää olla keskeinen tavoite seuraavalle hallituskaudelle.